Διεθνείς Συνεργασίες

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συμμετέχει ενεργά ως εταίρος σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (TEN ECOPORT, MEDNET, MED.I.T.A. κ.α.), Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και σε Διεθνείς Οργανισμούς (E.S.P.O, MEDCRUISE κ.α.).